Kraftbudet intervjuar: Susanna Agerius

Av: Casper RadowVem är Susanna Agerius?Ja, jag är 51 år och började arbeta i Malmö stad redan 1985 inom omsorgsförvaltningen.1998 började jag arbeta på det första LSS pk3 boendet, detta var under psykiatrireformen som ägde rum 1995. Jag började tidigt intressera mig för…

0 Kommentarer

Kraftbudet intervjuar: Mikael Håkansson

Av: Aviva Ejdelman och Casper RadowFråga: Hej Mikael Håkansson, vem är du?Svar: Jag är utbildad socionom vid Lunds universitet. Jobbar sedan 2012 inom Malmö stad , har varit chef sedan 2011.Har tidigare jobbat med personkrets 1. Kom i kontakt med personkrets 3 kring…

0 Kommentarer

Samtal om återhämtning

Av: Charlotte Ericsson”2013 gjordes en kartläggning av brukares arbete, mål och drömmar i Malmö Stad som ledde till att Friskvårdsklubben startades och att IPS* kom igång. Med start våren 2016 satsade man även på utbildning av personal inom socialpsykiatrin i Malmö Stad i återhämtningsinriktat arbetssätt. I…

2 Kommentarer
Stäng meny