Den filmade Återhämtningsberättelsen

En filmad återhämtningsberättelse är en kortare film som plockar fram essensen, och budskapet, i just din historia.

Fördelen med en filmad berättelse är att du kan nå ut till en större publik utan att behöva uppleva våndan av att själv stå inför en publik. Filmen kan visas och återspelas gång efter gång efter gång.

 

En filmad återhämtningsberättelse kan även enkelt användas i utbildningssyfte eller vid rekrytering av ny personal inom olika verksamheter. Du äger såklart din egen film, och den visas endast efter godkänt samtycke.

Här nertill kan du ta del av de filmer som hittills har producerats. Vi kommer även att lägga upp en del trailers på kommande filmer. 

Fler är påväg!

Jörgen Hansson

Trailer på kommande film. (Liselott)

Stäng meny