Mötesplats Kraftbudet

Kraftbudet består av en mediegrupp. Denna grupp består av en ansvarig utgivare, en kreativ redaktör, en informationsassistent, en pedagogisk utvecklare, skribenter, fotografer samt idésprutor.

Vissa av de som deltar i Kraftbudet är personer som på olika sätt arbetar inom socialpsykiatrin i Malmö Stad, och andra är personer med egen erfarenhet av främjandet av sin psykiska hälsa.

Kraftbudet står idag på fyra ben:

Stäng meny