Återhämtning från psykisk ohälsa handlar om att återfå en vardag som du trivs med. Det är en process som syftar till att röra sig från ohälsa i riktningen mot hälsa, så som du själv definierar ordet.

Efter en längre tids ohälsa kan det ibland kännas som att du har tappat kontrollen över ditt mående. Återhämtning syftar till att ta tillbaka den kontrollen.

Alla kan återhämta sig!

Återhämtning eller nyhämtning?

Innebär detta då att du ska tillbaka dit där du befann dig innan du blev sjuk? Nja, det är ingen självklarhet att du vill tillbaka till det du hade tidigare. Det är i just den diskussionen som ordet “nyhämtning” har börjat att vinna allt mer mark.

Det är såklart du som avgör detta; vill du återhämta dig, eller nyhämta dig?

(För enkelheten, och för igenkänning, kommer vi fortsättningsvis använda ordet “återhämtning” i denna text)

Återhämtningsberättelsen; Våra berättelser, via text, film eller ljud!

En del i återhämtningsprocessen, som vissa tycker är viktigt, är att få möjligheten att dela med sig av sina återhämtningsberättelser, så kallad Storytelling. I Kraftbudet kallar vi detta för “Våra berättelser”.

Det finns en stor önskan om att kunna sprida sina erfarenheter för att hjälpa andra som befinner sig i samma situation.

En annan del, som många tycker är viktig, är just att få höra hur andra har haft det, och vad andra har gjort för att börja må bättre.

I denna anda har Kraftbudet bland annat börjat producera filmade återhämtningsberättelser. En filmad återhämtningsberättelse är en kortare film som plockar fram essensen, och budskapet, i just din historia.

Fördelen med en berätta sin berättelse via film, text eller ljud, är att du kan nå ut till en större publik utan att behöva uppleva våndan av att själv stå inför en publik. Berättelsen kan visas och återspelas gång efter gång efter gång.

En återhämtningsberättelse kan även enkelt användas i utbildningssyfte eller vid rekrytering av ny personal inom olika verksamheter. Du äger såklart din egen film, text eller podcast, och den visas endast efter utfärdat samtycke.

Stäng meny