Basal kroppskännedom

Av: Charlotte Ericsson

Basal kroppskännedom, ofta används förkortningen BK, är en arbetsform inom fysioterapi där man arbetar med både kropp och själ. Metoden integrerar västerländsk kunskap om biomedicin och rörelse med österländsk tai-chi, qi gong och zen-meditation. BK är både en behandlingsmetod och en filosofi. Metoden har utvecklats av Gertrud Roxendal i samarbete med en grupp svenska och norska sjukgymnaster.

Gertrud Roxendal fick i början av 1970-talet i uppdrag av socialstyrelsen att utveckla psykiatrisk sjukgymnastik. Under denna period kom hon i kontakt med fransmannen Jacques Dropsy som bjudits in till Sverige av Hans Hof, grundaren av Rättviks Meditationscentrum. Här introducerade Jacques Dropsy förövningar till Tai Chi. Dropsy var utbildad mimartist, psykoterapeut och hade djupa kunskaper i zenmeditation. Han inspirerades även av övningar inom teater och dans. Med inspiration av dessa olika rörelsemetoder utvecklade Jacques Dropsy en metod kallad psykotoni.

En intressegrupp för sjukgymnaster som ville arbeta med Kroppskännedom, som metoden först kallades, bildades vilken så småningom utvecklades till en lärargrupp. I slutet av 1980-talet får metoden sitt nuvarande namn, Basal kroppskännedom. Från 1987 fram till 2000 träffades gruppen en vecka om året, under ledning av Jacques Dropsy, för fördjupning och handledning.

Att hitta individens egen förmåga och kraft är den centrala delen i BK. Den mentala närvaron (här och nu) är också väldigt viktig. Genom övningarna riktas hela uppmärksamheten mot kroppen och den rörelse som övningen ger, vilket ökar den mentala närvaron och även koncentrationen. Syftet med övningarna inom BK är att personen som utför övningarna ska kunna leva mer i balans i sin kropp i vila och rörelse. Att återfinna sitt ursprungliga rörelsemönster, det rörelsemönster vi föds med, är ännu en central del av BK. Metoden utvecklades inom psykiatrin men är idag en vanlig behandlingsform vid olika typer av smärttillstånd. Även i förebyggande behandling kan metoden användas t ex gällande arbetsställningar i fysiskt krävande arbetsmiljöer eller för återhämtning efter en alltför stressad livsstil. Ridning och golf är exempel på sporter där BK kan hjälpa utövaren.

Lästips:

Jacques Dropsy Den harmoniska kroppen, en osynlig övning.

Gertrud Roxendal, Agneta Winberg Levande människa basal kroppskännedom för rörelse och vila

Länkar:

Institutet för Basal Kroppskännedom

Källor

Levande människa – basal kroppskännedom för rörelse och vila

Gertrud Roxendal, Agneta Winberg

Natur och kultur

ibk.nu

http://www.ibk.nu/vad-ar-bk/hur-startade-det-som-idag-kallar-basal-kroppskannedom/

Lämna ett svar

Stäng meny