De senaste 10-15 åren har det sakta vuxit fram ett nytt utanförskap; det digitala utanförskapet. Riksbanken uppskattar att en miljon människor lever i ett så kallat digitalt utanförskap som begränsar deras möjligheter att vara delaktiga medborgare i samhället. Denna miljon består av vissa äldre, nyanlända och personer med så kallade funktionsvariationer.

Därför ser Kraftbudet digital delaktighet och hela digitaliseringsprocessen som ytterst viktiga delar för att uppnå ett så bra liv som möjligt, utefter människors egna förutsättningar och önskemål.

Detta kan innebära allt från att ha en osäkerhet inför sociala medier till att faktiskt ha svårigheter att hantera Mobilt BankId eller digitala brevlådor som till exempel Kivra. I detta hänseende är digitaliseringsprocessen en demokratiseringsprocess ämnad att säkra demokrati och jämlikhet i den digitala utvecklingen som så många tar förgivet.

Stäng meny