De senaste 10-15 åren har det sakta vuxit fram ett nytt utanförskap; det digitala utanförskapet. Riksbanken uppskattar att en miljon människor lever i ett så kallat digitalt utanförskap som begränsar deras möjligheter att vara delaktiga medborgare i samhället. Denna miljon består av vissa äldre, nyanlända och personer med funktionsvariationer.

Därför ser Kraftbudet digital delaktighet och hela digitaliseringsprocessen som ytterst viktiga delar för att uppnå ett så bra liv som möjligt, utefter människors egna förutsättningar och önskemål.

Stäng meny