Kraftbudet är en mötesplats med stort fokus på sociala frågor genom konstnärliga uttryck, och många som kommer i kontakt med Kraftbudet har ett behov av att uttrycka sig kreativt via olika konstformer, som till exempel måleri, text eller bild.

Kraftbudet vill vara med för att, tillsammans med de människor som vill uttrycka sig, skapa förutsättningarna för denna kreativitet. Detta kan handla om allt från att faktiskt ha ett första möte, komma med idéer, uttrycka sina åsikter, till att ha en färdig “produkt” i sin hand eller digitalt i sin telefon eller dator.

Det kan handla om en påbörjad eller färdig text/dikt eller artikel, eller att få påbörja eller färdigställa en tavla eller ett foto, till att faktiskt få sitt verk publicerat på någon av Kraftbudets plattformar (så som kraftbudet.com, Facebook eller Instagram).

Stäng meny