Kraftbudet består av en mediegrupp. Denna grupp består av en ansvarig utgivare, en kreativ redaktör, en informationsassistent, en pedagogisk utvecklare, skribenter, fotografer samt idésprutor.

Vissa av de som deltar i Kraftbudet är personer som på olika sätt arbetar inom socialpsykiatrin i Malmö Stad, och andra är personer med egen erfarenhet av främjandet av sin psykiska hälsa.

Kraftbudet står idag på fyra ben:

Stäng meny