Ditt Uppdrag!

På Kraftbudet kan du som är kopplad till LSS och Boendestöd ta olika uppdrag. Uppdragen kan komma såväl från Kraftbudet som från Funktionsstödsförvaltningen och från den beslutande nämnden.

Beskrivningen av uppdragen går du igenom med Kraftbudet, innan du tackar ja till uppdraget. Känner du att detta inte är ett uppdrag för dig, så tackar du nej.

För utfört uppdrag utgår det även ett visst arvode, en betalning för utfört arbete. Betalningen baseras på den tid uppdraget tagit att utföra.

Titta gärna igenom pågående, eller utförda, uppdrag här nertill.

Uppdrag; Foto till Höstfesten

Festkommittén till Årets Fest 2018 ville synlig återkoppling till Årets Fest 2017.

Läs mer >>>

Uppdrag; Världsdagen för psykisk hälsa

Funktionsstödsförvaltningen ville ha affischer med medarbetares svar på frågor om delaktighet och inflytande; Kraftbudet ställde frågorna.

Läs mer >>>

Uppdrag; Casper och Festivalmaten

Sju dagars Malmöfestival + massor av mat +  Casper = Casper och Festivalmaten!

Läs mer >>>

Uppdrag; VIP-kurs

Spridning av information om VIP-kursen.

Läs mer >>>

Casper Testar

Casper Testar

Läs mer >>>

Uppdrag; Hur man gör succé på ett Dårhus

Spridning av information inför ett föredrag.

Läs mer >>>

FSF Odling

FSF Odling är ett samarbete mellan peronal och boende på ett av Malmös LSS-boenden.

Läs mer >>>

Stäng meny