Drömhuset

Av: LiseLott Fransson

Jag är mina tankar, även du min vän.

Och hur jag betraktar mig själv
betraktar jag också min omvärld, också
du min vän.

Men det som bär mig är mina
drömmar, också dig min vän.

Men i våra drömmar kan vi mötas du
och jag, det är där vi finner kärleken.

Och det är i kärleken vi återhämtar oss,
du och jag, för i kärleken finner vi
helheten i oss själva och i andra.

Jag är mina tankar, även du min vän.

Och basen för vår existens är vårt
drömhus, där förverkligandet sker för
vår personlighet.

För i drömmen skapar vi friheten,
friheten att få vara oss själva för att
finna harmonin inom oss och för alla andra.

Jag är mina tankar på ont och gott,
också du min vän, därför måste vi mötas
för att prata med varandra i vårt hus
fullt av drömmar.

Lämna ett svar

Stäng meny