Personuppgiftsansvar

Kraftbudet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken “Kontakt” längst upp på sidan.

Offentlighetsprincipen

Kraftbudet är en kommunal verksamhet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Anmälning till prenumeration

Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med prenumeration av Kraftbudet och vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.

Kraftbudet lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Rätt att begära ut information

Vill du veta om Kraftbudet behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Kraftbudet och att få uppgifter rättade.

Observera att Kraftbudet enbart har tillgång till uppgifter som rör besökare på Kraftbudets olika kanaler (kraftbudet.com, Facebook, Instagram) och inte uppgifter som rör andra kommunala verksamheter inom Malmö Stad.

Här nedanför kan Du ta del av en liten film som Sundsvalls Kommun har gjort, som enkelt förklarar vad dataskyddsförordningen innebär.

Stäng meny