Kraftbudet intervjuar: Camilla Kallenbäck och Maria Grafström om hjälpmedel vid kognitiva funktionsnedsättningar

Av: Thomas Wiberg

Måndagen den 4 december var KraftBudets redaktör, Thomas, på utbildning i huvfudstadens södrare kvarter. Ämnet för dagen var digitala hjälpmedel och vid dagens slut passar han på att ställa två frågor till utbildningens kursledare.

Camilla Kallenbäck, om jag säger digitala hjälpmedel, vad säger du då?

– Digitala hjälpmedel är något oerhört viktigt och revolutionerande för många som har kognitiva svårigheter. Något som kan göra väldigt stor skillnad i många människors liv. Av de som jag träffar så har de flesta någon form av digitala hjälpmedel om man nu är på den nivån att man kan ta till sig det digitala.

– Sen är det ju så att det är viktigt att alla runt omkring har kunskap om och en nyfikenhet inför vad det kan göra för personer som använder dessa hjälpmedel.

Vad skulle du vilja säga till personal som, av olika anledningar, är tveksamma till digitala hjälpmedel?

– Ge det en chans! Se till att få utbildning och information kring vad det egentligen innebär och hur de kan användas. Digitala hjälpmedel är verkligen framtiden inom hjälpmedel för personer med kognitiva svårigheter.

– Så även om man känner sig lite tveksam i ett första stadie så ge det en chans, och framförallt, be om utbildning i det, och hjälp och stöd i att kunna använda sig av det, så att inte det blir en begränsning för personer som verkligen behöver det och som behöver din hjälp för att kunna använda sig av det.

Maria Grafström, om jag säger digitala hjälpmedel, vad säger du då?

– Då säger jag: Bra! Vad härligt att utvecklingen har kommit så långt att vi har en massa digitala verktyg, och så säger jag då samtidigt att, om jag ska gå in på användningen av det, att det är viktigt att göra sin kartläggning och sin behovsanalys innan man sätter in verktygen.

Vad skulle du vilja säga till personal som, av olika anledningar, är tveksamma till digitala hjälpmedel?

– Mm, då blir jag direkt nyfiken på varför de är tveksamma, det kanske har en del med kompetens att göra, att man själv behöver gå någon liten utbildning och ta reda på mer om digitala verktyg och fundera kring varför man är tveksam, helt enkelt.

– Det är viktigt att vara nyfiken och utforska om digitala hjälpmedel skulle kunna vara till hjälp i ens verksamhet.

Tack, Camilla Kallenbäck och Maria Grafström!

Lämna ett svar

Stäng meny