Kraftbudet intervjuar: Mikael Håkansson

Av: Aviva Ejdelman och Casper Radow

Fråga: Hej Mikael Håkansson, vem är du?

Svar: Jag är utbildad socionom vid Lunds universitet. Jobbar sedan 2012 inom Malmö stad , har varit chef sedan 2011.Har tidigare jobbat med personkrets 1. Kom i kontakt med personkrets 3 kring 2013. Har idag ett antal ställen jag är chef för däribland Vänkretsen och Handkraft.

Fråga: Hur ser du på framtiden inom dina verksamheter?

Svar: Mitt mål är att försöka lära mig ”mina” områden. Senare under hösten kom-mer jag att utvärdera för att sedan förändra & förbättra om det behövs. Viktigt för mig är att träffa deltagare och lyssna vad de har att säga.

Fråga: Någon fråga du brinner för?

Svar: Återhämtning att se det friska och inte fokusera på svårigheter. Viktigt för mig är respektfullt bemötande i mina samtliga verksamheter.

Lämna ett svar

Stäng meny