Kraftbudet intervjuar: Susanna Agerius

Av: Casper Radow

Vem är Susanna Agerius?

Ja, jag är 51 år och började arbeta i Malmö stad redan 1985 inom omsorgsförvaltningen.

1998 började jag arbeta på det första LSS pk3 boendet, detta var under psykiatrireformen som ägde rum 1995. Jag började tidigt intressera mig för just aktivitet och kunde se att man skapade många gruppboende, men tillgång till aktiviteter fanns inte.

Genom åren har begreppen inflytande och delaktighet varit de viktiga delarna i mitt liv både privat och i mitt arbete. Jag har genom åren fördjupat mig i ordet ”sammanhang”, och jag tror att vi är skapta att vilja ge av oss själva, skapta att känna oss behövda i olika sammanhang, och då måste vi vara i ett sammanhang där vi kan få tillfälle att göra detta. Jag tror också att alla människor har en plats i vårt samhälle och behövs för att kunna bidra med sin kunskap och erfarenhet. Detta har gjort att jag genom åren har arbetat mycket med inflytandefrågor och utveckling av sysselsättning och arbete för människor med psykisk ohälsa både inom projekt och inom forskning.

Vad innebär Återhämtning för dig?

Återhämtning för mig innebär att jag har inflytande på mitt liv och att jag kan ta egna beslut på vad jag vill göra. Det innebär också att veta vem jag är, min ”identitet” är viktig och att jag har olika roller i mitt liv som är viktiga för mig. Det är därför ordet ”sammanhang” betyder mycket för mig, att få vara med andra som jag delar samma intresse med, och kan lära mig något av.

Återhämtning för mig är också att jag får möjlighet att röra på mig fysiskt och äta nyttig mat för att kunna fungera som människa.

Lämna ett svar

Stäng meny