Kraftbudet är en verksamhet inom Malmö Stad. Detta innebär att Kraftbudet följer Malmö Stads olika policys gällande personlig integritet, kränkande särbehandling med mera.

För mer information gällande detta, surfa gärna in på malmo.se.

Stäng meny