Om Kraftbudet

Din Mötesplats med Fokus på Sociala Frågor

Mötesplatsen Kraftbudet består av en mediegrupp. Mediegruppen består av en ansvarig utgivare, en kreativ redaktör, en informationsassistent, pedagogisk utvecklare samt skribenter, fotografer och idésprutor. Läs mer >>>

Psykisk Hälsa

Kraftbudet arbetar för främja psykisk hälsa. 

Kraftbudet ser samhällets fördomar och den sociala stigmatisering som omger personer med erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi ser samhällets fördomar och den sociala stigmatiseringen som…  Läs mer >>>

digitalt innanförskap

De senaste 10-15 åren har det sakta vuxit fram ett nytt utanförskap; det digitala utanförskapet. Riksbanken uppskattar att en miljon människor lever i ett så kallat digitalt utanförskap som begränsar deras möjligheter att vara delaktiga medborgare i samhället. Läs mer >>>

Återhämtning

Återhämtning från psykisk ohälsa handlar om att återfå en vardag som du trivs med. Det är en process som syftar till att röra sig från ohälsa i riktningen mot hälsa, så som du själv definierar ordet. 

Efter en längre tids ohälsa kan det ibland kännas som att du har tappat kontrollen över ditt mående. Återhämtning syftar till att ta tillbaka den kontrollen. Läs mer >>>

Dina personuppgifter på Kraftbudets Hemsida

Kraftbudet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken “Kontakt” längst upp på sidan. Läs mer >>>

Malmö Stad

Kraftbudet är en verksamhet inom Malmö Stad.    Läs mer >>>